گفتارها

«هرگز برای هیچ کس دیر نیست که بنشیند و اجازه دهد که فضایی باشد که در ذهنش هر چه پیش میاید را نظاره کند.
بعضی وقت ها تجارب غافلگیر کننده ای از خودمان داریم بعضی اوقات سعی میکنیم‌خودمان را پنهان کنیم و بعضی وقت ها تجاربی شوکه بر انگیز داریم. بعضی وقت ها هم کشیده شدیم و رفتیم. بدون اینکه قضاوت کنیم بدون بد و خوب کردن و یا خوشم میاد یا خوشم نمیاد میتونیم خودمان را برای بودن همین جا تشویق کنیم و‌دوباره و دوباره این لحظه رو تجربه کنیم»
— پما چودرون


«به جای اینکه سعی کنی‌دنیایی کامل بر اساس این ایدئولوژی یا آن ایدیولوژی بسازی ، متوجه باش چطور زندگی میکنی و با دیگران چطور رفتار میکنی در هر روز و لحظه به لحظه»

— کن مکلاد


سرود
چهارگانه های بی پایان


ایکاش همه موجودات از شادی لذت ببرن و به ریشه شادی پی ببرند
ایکاش همگی از رنج و‌ریشه‌رنج‌رهایی یابند
ایکاش همگی‌از شادی بزرگی که خالی از رنج است هرگز‌جدا نشویم

ایکاش همگی در تعادلی قرار بگیرند که عاری از تعلقات و خشونت و تعصبات و تبعیض ها باشد

هر خط این سرود مربوط به خاصیت یکی از چهر گانه های بی پایان است
اول مهر و محبت ؛ دوم همدردی سوم وجد و چهارمی تعادل


«وقتی با عجله راه میریم، اضطراب و‌پشیمانی روی زمین به جا میزاریم ما باید طوری راه بریم که فقط صلح وارامش روی زمین نقش ببندد هوشیار باشید و حواستان به لحظه تماس پاهایتان با زمین باشد
انگار که با پاهایتان بر زمین بوسه میزنید»
— تیک نات هان


باشد که در میانه تمامی آشوب ها قرار و آرامشم راحفظ کنم
باشد که در میانه همه ناراحتی ها راحت باشم
باشد که در میانه تردیدها و ندانسته ها امن و امان باشم
باشد که‌در میانه همه سختی ها با مهربانی زندگی کنم
باشد که در روزمرگی و و در میانه امور دنیوی شادی و شعف را پیدا کنم

کن مکلاد—


«یک‌ تلقی نادرست هست که بودیسم را یک مذهب و پرستش بودا قلمداد میکند
بودیسم تمرین است مثل یوگا
شما میتونید مسیحی باشید و بودیسم را تمرین کنید
من کشیش کاتولیکی را ملاقات کردم که در یک صومعه بودایی در فرانسه زندگی می‌کرد
و به من گفت بودیسم منو مسیحی بهتری کرده»

— تیک نات هان


«درهای عقبی و درهای جلویی را باز بگذارید.اجازه بدهید افکار بیایند و بروند. اما به نوشیدن چای دعوتشان نکن»

— تیک نات هان


چطور با عواطف کار کنیم و آنها را تجربه کنیم
۱- سرکوبشان نکنیم
۲-افراط نکنیم
۳-نا‌دیده نگیریم
۴- روش بخصوصی بکار‌نبریم
وقتی‌هیچکدام از این ها را‌در مواجه با احساسات و عواطفمان بکار نمیگیریم
انرژی آنها را قادر به تجربه شان میشویم
تجربه انرژی ها